Osobní konzultace

 
Koučink osobního seberozvoje
 
Pomoc zorientovat se v problému
 
Podívat se na problém z nadhledu
 
Nalézt skutečnou příčinu problému
 
Společně pro problém nalézt řešení
 
Pomoc vyřešit problém
 
konzultace možno vést i nadálku, po telefonu nebo skype