Osobní konzultace

 
Koučink osobního seberozvoje
 
Pomoc zorientovat se v problému
 
Podívat se na problém z nadhledu
 
Nalézt skutečnou příčinu problému
 
Společně pro problém nalézt řešení
 
Pomoc vyřešit problém
 
konzultace možno vést i nadálku, po telefonu nebo skype

Access  Consciousness

Praktikant a Facilitátor kurzů

Bars

Facelift

Tělesné procesy

Kontakt

Petra Culková Poradna osobního rozvoje
Havlíčkův Brod
ul.Dolní 227
1.patro
mobil + 420 606 728 692 p.culkova@gmail.com