Kineziologie

 
Nikdo nezná cestu, kterou máte před sebou.
 
Po této cestě ještě nikdo nikdy nešel a nikdy ani nepůjde, protože to je právě ta Vaše cesta.
 
Tak jedinečná, jako jste jedineční i Vy sami. 
 
Opusťte vyšlapané stezky a vydejte se po své cestě životem. Netápejte v minulosti a neutíkejte do budoucnosti, žijte "tady a teď". 
 
Během našich životů se v našem podvědomí ukládají určité vzorce chování, které získáváme z výchovy rodičů, kolektivů, kterými jsme prošli, či našich vlastních prožitků a zkušeností. 
 
Tyto vzorce následně řídí naše chování a my se můžeme točit v tzv. kruhu, ve kterém neustále prožíváme podobné situace, přitahujeme si do života stejné partnery, opakujeme stejné způsoby chování a nemáme sílu je změnit a nebo ukončit.
 
Postupně může v našem životě docházet k  životním změnám, jako jsou rozchody partnerů, rozpady rodin, tíživá finanční situace, ztráta zaměstnání, mohou přicházet nenadálé nemoci a nebo se stejné nemoce opakují.
 
Mohou nás také potkávat dnes tak  moderní, civilizační choroby jako jsou např. deprese, únavový syndrom, nemožnost  otěhotnění, či těhotenství rizikové, problémové chování dětí, poruchy učení u dětí, špatná komunikace, či bloky v ní, úbytek životní energie atd...
 
Lidé přestávají být šťastní, neboť nežijí skutečné hodnoty, které uchovávají ve svých srdcích.
 
 
Kineziologie - One Brain  metoda jednotného mozku
 
Metoda ONE BRAIN vychází z předpokladu, že z každého negativního prožitku vzniká neurologická blokáda. Vlivem prožitého stresu dochází ke vzniku energetické blokády v mozku, kdy naše dvě hemisféry vzájemně nespolupracují v rovnováze. Následně může dojít i k zablokování energie v těle, které je právě mozkem řízeno a tak mohou vzniknout zdravotní - psychické,či fyzické problémy.
 
Název metody ONE BRAIN ( „jednotný mozek“ ) je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a v rovnováze spolupracují.
 
Pomocí metody ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a následně odstranit strach či bolest ze vzpomínek na danou situaci.
 
 
Jak metoda ONE BRAIN funguje
 
Metoda vychází ze zkušemosti, že obnovení rovnováhy obou hemisfér v reálném čase může být trvalé pouze tehdy, uvolníme-li emocionální stres v době, kdy vznikl - vyčistíme příčinu. Znamená to tedy, že terapeut pracuje ve věkové regresi až do početí.
 
Vše probíhá při plném vědomí klienta, neboť je nezbytná jeho aktivní spolupráce s terapeutem. Nejedná se o hypnózu ani regresi do minulých životů.
 
 
Co lze kineziologickou metodou ONE BRAIN odstranit 
 
Při nesprávné komunikaci mezi pravou a levou hemisférou se projevují různé poruchy, k jejichž korekci či odstranění může kineziologická metoda ONE BRAIN napomoci. Pro snadnou orientaci jsem zařadila jednotlivé  problémy, které je možné řešit metodou ONE BRAIN do jednotlivých oblastí.
 
 
Rodina a mezilidské vztahy
 
Komunikace mezi partnery, uvnitř rodiny, na pracovišti
Konflikty a nedorozumění
Přijetí sebe i druhých
Partnerské vztahy
Mimomanželské vztahy
Mezigenerační konflikty
Vztahy s bývalými partnery
Sourozenecká rivalita
 
Děti
 
Nespavost a potíže s usínáním
Hyperaktivita či úzkostnost
Výchova a chování
Děti z více manželství
Děti bez druhého rodiče
 
Škola a učení
 
Problémy s učením a pamětí
poruchy učení-dyslexie,dysgrafie atd.
Konflikty se spolužáky a učiteli, šikana
Strach a stres ze zkoušek
Tréma, strach z veřejného projevu
Neschopnost soustředit se a účinně relaxovat
 
Práce
 
Hranice mezi prací a osobním životem
Osobní ambice versus přizpůsobení se daným pravidlům
Motivace k práci a osobní zodpovědnost
Finanční tlaky a zadluženost
Jak najít naplňující práci
Sladění rodiny a práce
Strach o místo
Vztah podřízeného a nadřízeného
Jak zvládat nároky náročné pozice
 
Rozvoj osobnosti
 
Hledání smyslu života
Objevování vlastního potenciálu
Zvyšování sebeúcty a sebevědomí
Porozumění, kdo jsem a co je v mém životě důležité
Být pánem svého života
Zpracování osobních i pracovních cílů
Vyjasnění osobních hranic
Řešení neurotických obtíží, strachu a fobií
Závislosti (přejídání, kouření, alkohol, workoholismus…)
 
Velké životní změny
 
Svatba
Rozchod s partnerem
Rozvod
Příprava na porod
Následné zpracování zážitku porodu
Narození (dalšího) dítěte
Adopce
Nezaměstnanost
Hledání nové práce (i po mateřské)
Odchod dospělých dětí
Smrt blízkého
 
Krizové stavy
 
Stres, napětí a vyčerpání
Pocity deprese
Pocit bezvýchodnosti a beznaděje
Sebezničující tendence