ZÁŘÍ MŮŽEME POVAŽOVAT ZA STARTOVNÍ MĚSÍC DO NOVÉ ŽIVOTNÍ ETAPY.

I když bude začínat velmi zlehka a volně, bude jedním z velmi zásadních měsíců tohoto roku.

V září se nám začne mnoho záležitostí ujasňovat, začneme chápat, co se kde děje a proč. Nejen, že se nám začnou pomalu a jistě uskutečňovat a realizovat naše dříve vyslaná a odevzdaná přání, ale také nás to zároveň začne směrovat, abychom se i my nastartovali a mohli směle vykročit do nového života.

Mísí se zde naše vůle a přání s vůlí, pomocí a spoluprací vesmíru a nebeských bytostí – pomocníků.

Je velmi důležité, abychom v tomto období začali skutečně projevovat naše vnitřní postoje, přání a potřeby. Každým okamžikem – myšlenkou, postojem, slovy, rozhodnutími si budeme vytvářet směr naší budoucnosti.

Jde o jakousi “Duchovní revoluci”, díky které přecházíme do nových směrů a energií.

Budou se nám více a více objevovat různá znamení, překvapí nás zajímavé “náhody” a budeme se setkávat i s novými lidmi a učit se novým možnostem. Pomalu se začnou probouzet naše vnitřní schopnosti a začneme se cítit mnohem lépe. Hluboko uvnitř budeme pociťovat určitý klid a to vše už mnoho lidí zažívá nyní.

Toto se totiž probouzí už delší dobu, ale mnoho lidí stále ještě dozrávalo a někteří ještě dozrávají. Je to tak v pořádku, protože pro každého je ten správný čas dle jeho stupně a možností vnitřního vývoje duše.

Září je v podstatě velmi krásný měsíc, i když to v realitě nemusí být ještě zřejmé. Ještě stále mohou a budou doznívat nezdravé věci, které se stále otevírají a chtějí “osvobodit”. V podstatě jde o osvobození duše, a proto se mnoho starých energií nyní objevilo a objevuje. Často se mě moji klienti ptají, proč se jim to či ono najednou teď děje, když byl léta klid.

O to více také pracuji s lidmi v rámci odstraňování bloků, což duši osvobozuje od různých pout, omezení a potíží a to v jakýchkoli oblastech. Dá se říci, že často s klientem vnímáme, jako by byl doslova uvězněn, respektive jeho duše v programech a blocích minulých vlivů.

Je to právě proto, že je čas vše konečně vyčistit a tím umožnit vstup do láskyplného a naplněného života.

Proto se nyní mnoho lidí začíná poohlížet i po duchovních možnostech a pomoci, jelikož všechno se vším souvisí a je čas, aby se pozemská realita a duchovní cesty propojily v celek a tvořily rovnováhu.

V nedávné době jsme přestoupili do věku Vodnáře a ten přináší rovnováhu, lásku, klid, harmonii a vyrovnání.

A přesně proto se nyní dějí ještě ty bolavé a nepříjemné situace a události, protože je to nezbytné, abychom začali přemýšlet a mohli si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité, ale také proto, abychom je konečně vyčistili. Přivítejte září s úctou, pokorou a láskou, jelikož je to start k možnostem, které nyní vůbec nemusíme ani chápat ani ještě vidět.

Poselství pro tento měsíc:

“Nesnaž se zkrátit si cestu, ale ubírej se po ní tak, aby každý skutek činil půdu pevnější a krajinu krásnější.”

“Svět má Duši, a kdo té duši porozumí, porozumí řeči věcí.”

“Cesta magie – stejně jako životní cesta všeobecně – je a vždy bude cestou tajemství.”

“Každý člověk je jiný a každý dojde k Bohu po své vlastní cestě.”

Paulo Coelho