Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky.

Doporučuji všem, kteří již nechtějí být nevědomými figurkami ve hře jménem ŽIVOT.

 

Těm, kteří uvnitř sebe cítí, že si pro sebe zaslouží to nejlepší.

Těm, kteří začínají chápat svou podstatu jako „tvůrce“ všeho ve svém životě a chtějí se toho chopit s plnou zodpovědností za svůj život.

Těm, kteří nevěří „hloupostem a iluzi“ toho, že bohatství jednoho, ubírá na bohatství druhého.

Pokud se rozhodnete chopit svého „osudu“, stačí vám na to 15 minut denně.

Je čas, abyste začali používat své schopnosti tvoření ve hmotě neboli zhmotňování svých přání v realitě. Tato schopnost je přirozenou součástí vašich božských schopností utvářet svůj život na Zemi. Zapomněli jste na to, kým jste a čeho jste schopni. Schopnost tvořit ve hmotě je něco, na co jste zapomněli a na co si potřebujete vzpomenout. Je vaším přirozeným darem, který jste vždy měli. Proces rozpomenutí neznamená učit se něčemu novému, ale je o probuzení se a znovupřevzetí své síly, návratu k sobě a odhalení této schopnosti tvořit.

Zhmotňování zahrnuje opětovné převzetí své zodpovědnosti za spoluvytváření svého života včetně svých výtvorů.
Je to pochopení toho, že si zasloužíte zažívat ve svém životě hojnost jakožto součást svého vrozeného práva. Tím se otevřete a budete moci přijmout takový život, který si přejete pro sebe vytvořit.

Jednou z největších iluzí třetí dimenze je pocit nedostatku.
Vaše víra v nedostatek vás udržuje v pozici bezmoci. Po mnoho životů jste hráli tuto roli oběti. Nyní je čas se probudit a převzít své právo na zhmotňování svých přání.

Hovoříme-li o hojnosti, máme na mysli:

FINANČNÍ HOJNOST: Máte právo na veškerou finanční hojnost, kterou si přejete. Vězte, že vaše bohatství nijak neubere na přirozené hojnosti ostatních lidí; nemůžete si pro sebe vzít příliš mnoho. Vaše hojnost je neomezená; každý z vás se rozhodne, kdy je připraven pro sebe tuto hojnost přijmout.

TĚLESNÉ ZDRAVÍ: Tělesné zdraví se velkou měrou podílí na kvalitě vašeho života. Součástí procesu zhmotňování je vytváření zdravých buněk, abyste byli tělesně silní a vaše buňky mohly vibrovat v novém souladu se Světlem vašeho Já. A také, aby se mohly dostat do souladu s vesmírným rytmem a tepem jeho srdce. Jakmile se s ním sladíte, začnete prožívat pocit dosud nepoznané tělesné pohody.

EMOČNÍ HOJNOST LÁSKY: Vytvořte si ve svém životě dostatek Lásky, abyste mohli přijímat Lásku a podporu vesmíru a současně navázat láskyplné vztahy s druhými lidmi – vyrovnané vztahy plné respektu, založeném na hlubokých spojeních na úrovni srdce. Součástí procesu tvoření je sladit se s těmito energiemi, abyste si k sobě mohli začít přitahovat hluboká spojení v úrovni srdcí.

Veškeré zhmotňování se děje prostřednictvím spojení s vaším Posvátným srdcem. Prošli jste mnoha procesy, které pročistily vaše srdce (pozn. Tyto procesy jsou součástí pravidelné práce s touto knihou), sladily vás s ním a tak jste začali žít vědomě ze svého srdce. Nyní jste připraveni stát se vědomými spolu-tvůrci svého života. Bude to obrovský krok a přinese vám velkou svobodu.

 

Prostřednictvím svého Posvátného srdce se spojíte se svojí niternou schopností radovat se a nadchnout a s touhami svého srdce. Je důležité, abyste současně s tím, jak se otevíráte tomu, co si přejete ve svém životě vytvořit, také přijímali živoucí energie svých výtvorů. Je zapotřebí je přijímat svým Posvátným srdcem.

Těmito „ živoucími energiemi vašich výtvorů“ mám na mysli to, že vše, co si přejete vytvořit a cokoliv, co si pro sebe přejete, má svoji vlastní energetickou předlohu.

Je to živoucí energetický vzor. Takže, jakmile budete jednou vědět, co budete tvořit, povšimněte si, že „tvořené“ má svůj energetický vzorec.

Tuto energii můžete cítit, vidět nebo vnímat. Je jedno, jakým způsobem se vám vypodobní. Vše, co kdy bylo stvořeno, započalo v tomto energetickém vzorci.

Jakmile to jednou bylo ustanoveno, může to být ukotveno na pozemskou rovinu.

Procesem zhmotňování aktivujete tyto živoucí energetické vzorce. Jakmile Vesmíru navrhnete, co si přejete, vytvoří se v něm energetická předloha vašeho přání. A když na ni zaměříte své vědomí a přenesete ji do svého Posvátného srdce, tato předloha se zaktivuje a bude z ní živoucí energetický vzorec. A poté se bude moci ukotvit do vašeho života v hmotné podobě.

Je zapotřebí velké dávky odvahy, abyste se této energii otevřeli, neboť její aktivací se spojíte s energií touhy a radosti ve svém srdci.

Je živá a budete se s ní muset setkat skrze své srdce tak, jak byla stvořena.

Je to, jakoby se vaše srdce naplnilo nadšením, když začnete žít tuto nově aktivovanou energii vášně a nadšení.

Rozšíří se vám srdce energií tvoření a v jeho buňkách vytryskne nová životní síla.

Tato energie je Světlem vašeho Já.

Vaše srdce projde velmi rychlou transformací a celé vaše tělo se rozzáří, když zahájíte proces zhmotňování.

K zahájení tohoto procesu potřebujete učinit následující kroky:

1. Prvním nejdůležitějším krokem je se velmi pečlivě, zblízka a podrobně podívat na svůj dosavadní život. Je to život, který jste si až do této chvíle pro sebe vytvářeli.

2. Potřebujete opravdu vlastnit svoji schopnost tvořit, což znamená, že je třeba, abyste byli zodpovědní za to, co tvoříte. Dokud nebudete ochotni převzít zodpovědnost za to, co jste dosud vytvořili, nebudete si moci začít zhmotňovat novou předlohu pro svoji budoucnost. Je proto nezbytné, abyste si přivlastnili vše, co jste dosud vytvořili a přijali každičkou součást svého výtvoru.

3. Začněte se aktivně podílet na svém životě a pravidelně si procházejte, co jste si pro sebe v každém okamžiku vytvořili. Jakmile propojíte své srdce se svým Já, vyjasní se vám, proč jste si tuto určitou situaci vytvořili. Pochopíte, že jste potřebovali projít každou svojí zkušeností a že jste díky ní mohli dospět přesně do tohoto okamžiku. Je zapotřebí přijmout všechny role, které jste ve svém tvoření hráli a všechny lekce, jež vám vaše tvoření přineslo.

4. Poté bude třeba, abyste si poděkovali za vše, co jste se mohli naučit a také za všechny lekce, z nichž jste se poučili. Vzdejte díky tomu, co jste vytvořili a oceňte se za to, že jste tyto zkušenosti potřebovali.

5. Budete potřebovat strávit nějaký čas s tím, co jste vytvořili a chovat se k sobě soucitně, láskyplně a trpělivě, když budete naplno prozkoumávat to, co jste si pro sebe až do dnešního dne vytvořili. Je to velice důležitý krok a je velmi důležité tento proces neuspěchat. Možná bude chvíli bolestivý, avšak nesnažte se tuto bolest potlačovat, pouze dýchejte a dovolte si pobývat s každým okamžikem. Každou částečku, každou chvíli je třeba uchopovat velmi posvátným způsobem. Vnímejte sami sebe, prociťujte svoji cestu a dýchejte.

Jakmile jste si prošli svůj život, uchopte do svých dlaní své Posvátné srdce a otevřete se touhám svého srdce pro váš nynější život.

Zjistěte, které oblasti vašeho života potřebují změnu – oblasti, které jste si pro sebe vytvořili a jež vám nyní již neslouží.

Tyto změny můžete učinit pouze vy.

Buďte si vědomi toho, že na to nejste sami.

Díky svému Posvátnému srdci se nacházíte ve světelném proudu svého Já. Můžete se uvolnit a dovolit této části svého Já, aby vám pomohla přijímat tyto záležitosti a nové zkušenosti, na něž jste nyní připraveni.

Je zapotřebí, abyste během těchto procesů věnovali zvýšenou pozornost těm částem sebe, které mají pocit, že si nezaslouží nic lepšího. Tato součást ego-mysli potřebuje pochopit, že jste ve svém dosavadním životě vždy dělali to nejlepší, co jste mohli. Dělali jste chyby, neboť jsou přirozenou součástí každého učebního procesu.

Chyby jsou v našich životech nevyhnutelné, neboť vyvěrají ze skutečnosti, že jsme lidské bytosti. Jejich cílem není nikoho poškozovat, jsou pouze jednáním, které vyvolává nějakou odezvu, vlnkou čeřící svět kolem. A účelem tohoto vlnění je šířit se do vnějšího světa a zprostředkovávat druhým prožitky, aby mohli nabývat své lidské zkušenosti.

Rozpusťte všechnu vinu a stud, obviňování se z toho, že nejste dokonalí a z chyb, jichž jste se dopustili. Přistupujte k sobě s láskou a soucitem. Buďte ochotni si odpustit. Zbavte se iluze o dokonalosti a začněte mít rádi i tuto součást svého lidského Já. Láskyplně přijímejte sami sebe a znovu si připomeňte slova JÁ JSEM.

Je důležité, abyste si byli vědomi iluzí, které žijete v iluzorním třídimenzionální realitě, poodstoupili od nich a sledovali jak se tyto iluze odehrávají ve vašem světě podobně jako kdybyste sledovali nějakou hru na jevišti, v níž máte svou roli. Buďte vděčni za to, že tu teď můžete být a záměrně si uvědomujte iluze na zdejší planetě.

Jakmile se rozhodnete procítit a vyléčit svá vnitřní zranění, která jste utržili přitom, když jste byli lidmi na této planetě, otevřte se hloubce svého cítění a važte si svých pocitů. Poté se tyto pocity mohou odplavit z těla a vy se můžete na další úrovni osvobodit.

Buďte ochotni poznat pravdu o své cestě a pravdu o svém životě – že jste sem přišli nabýt zkušenosti, nikoliv to tu PROTRPĚT.

Přišli jste si pro zkušenost samu právě tak, jak se stala. Nikdy nebylo záměrem, abyste v sobě zadržovali bolest, výčitky a pocity viny, ale pouze prožít zkušenost, procítit ji a poté ji nechat odejít.

 

Nadechněte se a řekněte své ANO tomu, že propustíte svůj příběh a také všem částem sebe samých, které tvořily váš příběh a z nichž sestával váš život.

Máte právo posunout se vpřed a dovolit si pro sebe něco lepšího.

Máte povoleno přijímat.

Je to vaším božským právem.

 

 z knihy Plejádská světelná zasvěcení od Christine Day