TAJEMSTVÍM TRANSFORMACE JE POCHOPENI.

Snažte se trochu víc vnímat své pocity a emoce.
Mají své místo v celkové harmonii vašeho bytí.

Buďte pozornější a vnímavější a pamatujte si, že vše,
co je přirozené, je opravdové,
zatímco vše, co přirozené není, je falešné.

Buďte vnímaví a neodsuzujte a díky bdělé pozornosti dojde spontánně k transformaci.
Jakmile začnete pozorovat svou zlost, pronikne do vás pochopení.
Stačí se dívat, nic neposuzovat, nic neodsuzovat, neříkat že něco je dobré, že něco je špatné.
Prostě jen pozorujte svou vnitřní oblohu.

Jsou na ní blesky, zlost,
cítíte žár a celý nervový systém se otřásá a burácí
a v těle cítíte silné chvění - je to úžasný okamžik, protože když energie proudí,
můžete ji snadno pozorovat,
ale pokud neproudí, je to obtížné.

Zavřete oči a rozjímejte o tom. Ničemu se nebraňte, jen pozorujte, co se děje - celá obloha je plná elektřiny a křižují ji blesky, je to nádherné-lehněte si na zem a dívejte se na nebe, vše pozorujte.

A pak udělejte totéž uvnitř. Na vaší vnitřní obloze jsou také mraky, protože bez nich by nebyly blesky. Jsou tam temná mračna, vaše myšlenky. Někdo vás urazil, někdo se vám posmíval a řekl to, či ono..., na vnitřní obloze je spousta temných mraků a blesků.

Všechno pozorujte! Je to úžasná scéna a zároveň i děsivá, protože ji nechápete. Je tajemná, a pokud nechápete, co se děje, vyděsí vás to a máte strach.
Jakmile proniknete do tajemství, změníte ho v nádherný dar, protože jste našli klíč - a s ním jste pánem.

Nic neovládáte, prostě jste pánem, protože bděle pozorujete. Bdělá pozornost je cesta do nitra. Je to zaměření dovnitř, a čím víc jdete dovnitř, tím víc jste pozornější a vnímavější.

Tajemstvím transformace je pochopení. Jakmile pochopíte co je zlost, okamžitě jste plní soucítění.

Pochopení je nejdůležitější slovo, jaké si musíte zapamatovat.

Snažte se pozorovat zlost ve všech jejich fázích. Buďte tolik bdělí, abyjste nepadli do osidel nevědomí. Stále pozorujte a bděle vnímejte každý krok své zlosti.

A s údivem zjistíte, že jak narůstá vědomé vnímání zlosti, začne se zlost vytrácet. A jakmile zmizí, dostaví se klid.

Bdělá pozornost znamená, že se nacházíte ve stavu neposuzování.

A pamatujte si:

Když vidíte vztek u druhých,
zaměřte se dovnitř sebe, pozorujte se
a zjistíte, že zlost je ve vás.

Když vidíte příliš silné ego u druhých,
vstupte do svého nitra a spatříte ego ve svém nitru.

Vaše nitro funguje jako projektor
a ostatní lidé jsou plátna,
na nichž vidíte filmy,
které jsou ve skutečnosti vaše.

Z knihy Emoce - Osho