SÍLA MEDITACE

Meditace je pro lidi stejně přirozená jako dýchání nebo spánek. Je součástí našeho základního plánu a my na tento svět přicházíme dokonale navrženi pro meditaci. V dětství do meditativního stavu vstupujeme často. Trávíme dlouhé minuty pohledem do prázdna, blaženě odvrácení od světa kolem nás, přičemž nám mysl nezaplňují žádné myšlenky. To jsou chvíle hluboké, prosté spokojenosti. Cítíme, že jsme součástí přírody a zároveň zajedno se světem. Díky tomu nemáme strach a nejsme ve stresu.
V dospělosti už máme sklony nazývat tyto klidné chvíle jinak – říkáme, že jsme, mimo nebo že plýtváme časem. Nařizujeme svým dětem, aby se probraly a dávaly pozor – nechápeme, že věnují pozornost energii kolem sebe -, a podléháme pocitu viny, když sami vypneme. Společnost nám tvrdí, jak jenom produktivita něco znamená a že s nicneděláním to nikam nepřivedete.
Samozřejmě to tak nebývalo vždycky. Po většinu dějin lidstva byl klidný stav mysli součástí každodenního života dospělých. Koukali do ohně, každý den rozjímali a modlili se, takže se jejich mysl denně dostávala do stavu alfa. V něm pak odpadají myšlenky a vládu přebírá tichý, rozšířenější stav vědomí. To nás podporuje v žití; je to stejně důležité jako každodenní jídlo. Jakmile je mozek v meditativním stavu, tělo se přebudovává. Srdce a ostatní orgány dostávají energii, kterou potřebují k nápravě nerovnováhy. Celá nervová soustava pak může odbourat stres, jenž jinak zůstává zachycený uvnitř a během času se stále víc kupí. Emoce dostanou šanci se sladit, úzkost a zlost se rozplynou nebo vytratí. Z vědeckých studií nyní už víme, že meditace poskytuje hlubší obnovu a léčení než spánek. Naše DNA se vyvíjela miliony let a potřebuje tento stav právě proto, aby nás naše buňky udržovaly ve zdraví.
Dnes, zažíváme takový stres, jaký v historii lidstva nemá obdoby. Posvátné texty staré Indie nazývají tuto epochu Kálí jugou, což je dlouhé období nepokojů a strachů. Stačí se jen podívat na moderní život a uvidíme to pozdvižení. K našim mozkům přichází každou vteřinu miliardy bajtů informací, život se zrychluje a společenství i rodiny se rozpadají. Dochází k přírodním katastrofám, v peněžním systému vládne zmatek a po světě řádí války. Daň za tohle všechno je ovšem velmi vysoká, pokud jde o tělesné a emocionální zdraví člověka. Nemoci bují všude kolem a lidé se cítí duševně nevyrovnaní nebo sklíčení. Naše vztahy a práce tím pak pochopitelně trpí, poněvadž když jsme unavení, je naše mysl zamlžená a uchylujeme se k obviňování a roztrpčení, místo abychom se snažili o pochopení a vysvětlení. A co je ještě horší, bez pravidelného zažívání Jednoty – toho stavu nevinnosti, z něhož jsme se těšili jako děti – si začneme připadat zcela opuštění, ohrožení a oddělení od světa.
Proto je nyní důležitější než kdy jindy najít si každý den čas na meditaci. Nemusí to být hodiny, stačí pár minut. Pomůže nám to fungovat na vyšší úrovni. Zatímco venku se všechno zhoršuje a panuje čím dál větší nejistota, jak se kálí juga různými zvraty a úskoky blíží ke konci, uvnitř najdeme díky meditaci stálost, klid a důvěru. Darem obdržíme schopnost porozumět světu, který jinak neovládáme.
Při meditaci také dochází k hlubokým vnitřním změnám. Jakmile zmizí stres a vy získáte víc energie a budete se cítit šťastnější, změníte se. A když se změníte vy, změní se i všichni kolem vás, protože vaše energie ovlivňuje jejich energii. Za čas začnou mizet hlouběji zasazené stíny – všechny ta zranění a traumata ve vašem podvědomí, následky zkušeností, které způsobily bolest nebo utrpení. Začnete-li meditovat, neuvolní se pouze stres z dneška nebo za uplynulý týden. Nervová soustava se bude čistit i od stresu a traumat z dětství, které zůstaly v jejich tělesných elektrických obvodech a ovlivňují vaši psychiku i ducha. Dokonce je možné se zbavit i negativních otisků z minulých životů.
Meditace dovoluje Světlu, aby do vás začalo proudit. Zjistíte, že jste stále pozitivní a nemáte sebezničující myšlenky. Pocítíte klid a budete vědět, že je všechno v pořádku, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dostane se vám většího rozhledu, pochopíte, proč jsou věci tak, jak jsou, a také budete vypadat mladší a veselejší. Když se objeví Světlo, stárnutí se skutečně zpomalí. Vrásky na vašem obličeji začnou mizet a vy se rozzáříte svěžím třpytem!
Pokud budete meditovat pravidelně, vpustíte Světlo tam, kde bývala tma. Pak už nic nemůže zůstat stejné.
Meditace vám umožní spojit se a hovořit se svou duší. Co je to duše? Vaše duše je vaše Světlo, je zajedno se Vším, co je. Je jedinečná a máte ji jen vy. Představte si jednu fazetu na blyštícím se diamantu s tisíci fazetami. Zatímco vaše tělo má biologický věk a fyzickou hmotu, duše je mimo čas a tvar. Hodně z nás je tak uvíznutých v tělesných a materiálních stránkách sebe sama a svých životů, že úplně zapomínáme pečovat o svou duši. Jsme od ní odloučení a je pro nás cizincem. My ji ale musíme zkoumat, opatrovat a starat se o ni. Naše duše je tu pro to, aby se dozvěděla a zažila, co to znamená být na tomto světě a že vědomí je mnohem větší než naše uvažující mysl. Když bádáme v jejích dimenzích, když ji čistíme a posilujeme, tak se vydáváme na významnou cestu a zažíváme spojení s Jednotou.
Meditace vám pomůže poznat tuto dimenzi sebe sama. A když budete meditovat pravidelně, začnete se cítit ucelenější, klidnější, šťastnější a více v přítomnosti. Zjistíte, že svět Světla se nerozprostírá jen kolem vás, ale i ve vás. Je to jako nalézt celý rozměr, o němž jste nikdy nevěděli, že existuje. Při meditaci v sobě objevíte nádherný Chrám Světla. Tam žije vaše duše, v bezpečí a neposkvrněná. Chrám má mnoho komnat, v nichž září krásné Světlo, jsou v něm křišťálové jeskyně plné čisté vody a v jeho středu se nachází Posvátná zahrada, kde Fontána života přetéká neutuchajícím proudem energie. V zahradě roste váš Strom života, vysoký a silný. To je posvátné jádro vaší bytosti, kde objevíte přítomnost ryzího stvoření, které neustále rodí ovoce čisté myšlenky a Božské lásky. Meditace vás zavede do této zahrady a dovolí vám ve stavu Jednoty splynout se Stromem života.
Když meditujeme, často se uvolňuje velké množství negativní energie. Je to koupel v léčivém Světle, ponoření se do Božské energie a získávání nových vhledů.
V podstatě každý z nás má vše, co potřebuje k tomu, aby žil v míru. S pomocí své mysli můžeme změnit a transformovat cokoli, co nám stojí v cestě, i kdyby se to zdálo jakkoli nepřekonatelné nebo trýznivé. Všichni můžeme vzkvétat, víc žít, víc milovat a zažívat nádhernou přítomnost Božského v nás, i když procházíme tímto věkem velkých otřesů. Taková doba právě volá po závazku a disciplíně. Najděte si čas na meditaci a spojení s vlastní duší. Pokud se uvnitř rozhodneme obrátit ke Světlu, čekají nás krásné věci, stejně jako naše rodiny, komunity i celou planetu.


Deirdre Hade, z knihy Světlo