NESNAŽTE SE BÝT DUCHOVNÍ ČLOVĚK

Vím, že byste raději byli dobrými lidmi a měli stále jen dobré myšlenky, ale to se neděje. Můžu vás ujistit, že se to nestane nikomu, že by někdo měl jen dobré myšlenky. Protože lidská mysl je lidská mysl. Má polarity dobrého a špatného, vysokého a nízkého. Nesnažte se tedy zařídit na této úrovni své perfektní „já“, neexistuje. Dovolte svým nedokonalostem, svým myšlenkám být. Když s nimi bojujete, budou jen silnější.

Lidé, kteří mají největší problém s myšlenkami, jsou ti tzv. duchovní lidé. Vidí sami sebe, nebo jsou ostatními viděni jako duchovní osoby, musí žít své role. Musejí žít role duchovních lidí. Sami sobě si nedokáží přiznat, že mají špatné myšlenky, takže je potlačují a z toho mohou mít špatné emoce jako je hněv a odpor. Často říkají: „Ne, já nemám špatné emoce, já jsem pozitivní člověk.“

Vše, co by vás mělo ohledně myšlenek zajímat je vaše povědomí o nich. Dovolte jim projít. Pak už nad vámi nemají takovou moc, protože v každé myšlence, která vám projde hlavou, už nehledáte, své já. Není to to, kdo jste. Jsou to jen myšlenky. Jestli vám 2 hodiny hlavou procházely špatné myšlenky, tak to z vás nedělá negativního člověka, znamená to jen, že tzv. špatné myšlenky procházely vaší hlavou a vy je pozorujete. Jakmile je necháte být, vzniká kolem nich hlubší prostor. Myšlenky jsou jako mraky plující po obloze,

Pouze když se máte rádi takoví, jaký jste. Když cítíte vděčnost za svůj život a vážíte si sebe sama, můžete chovat stejné pocity k druhým.

Neboť povaha vibrací je taková, že negativní rezonuje pouze s negativním a pozitivní pouze s pozitivním. Máte–li zkreslenou představu o sobě samých, můžete říkat a myslet sebelepší, sebekrásnější věci, ale vyzařovat a přitahovat si dobré vibrace nemůžete.

Aby, jste byli úspěšní a šťastní, musíte přemýšlet jen o věcech, po kterých toužíte. Současně je potřeba být natolik disciplinovaným, aby, jste nemluvili a nemysleli na věci, které ve svém životě nechcete. Možná to zní jednoduše a jasně, ale mnohokrát je to to nejtěžší cvičení sebekontroly a sebeovládání." 
Eckhart Tolle: Nesnažte se být duchovní člověk

 z