Kam jsme se to vlastně narodili...

Poučení pro ty, kdo nepochopili, kam se po narození dostali.

Dostane se ti sedmi různých těl a spícího vědomí. Budeš je muset neustále probouzet, rozvíjet a zdokonalovat. Fakt, že se budeš nacházet současně v různých rozměrech, přijmi klidně. Celý svět budeš mít v sobě.

Budeš se učit ve škole jménem Život na planetě Zemi. Každý člověk a každá událost budou tvým Universálním učitelem.

Chyby neexistují, jsou jen poučení. Nezdary jsou nedílnou součástí úspěchů. Rovněž oběti neexistují, jsou jen učitelé a žáci.

Výuka se bude opakovat v nejrůznějších podobách, dokud si látku zcela neosvojíš. Když nezvládneš snadnou látku, bude pak těžší. Když ano, přejdeš k další etapě výuky.

Vnější problémy budou přesným odrazem tvého vnitřního stavu. Dokážeš-li změnit svůj vnitřní svět, vnější se změní také.

Bolest je způsobem, jímž ti Vesmír dává najevo, že něco není, jak má být.

Svět je různorodý. Absence umění přijmout sebe sama i okolí tak, jak jsou, je základem negativních emocí poškozujících organismus.

Že jsi učení zvládl, pochopíš z toho, že tvé chování a vztah ke všemu kolem se změní. Moudrosti se dosahuje praxí. Málo něčeho je lepší, než mnoho ničeho.

Není lepšího místa než "tady". "Tam" není o nic lepší, než "tady". Až se tvé "tam" stane tvým "tady", objevíš jiné "tam", které ti opět bude připadat lepší, než "tady". Važ si toho, co máš teď.

Jiní lidé jsou pouze tvým odrazem. Nemůžeš milovat nebo nenávidět cokoli v jiném člověku, není-li to odrazem tvých osobních vlastností.

Život připravuje rám, maluješ však ty. Nepřijmeš-li zodpovědnost za namalování obrazu, namalují za tebe jiní.

Všechny odpovědi jsou v tobě. Víš víc, než kolik je napsáno v knihách. Všechno, co máš dělat, je dívat se do sebe, naslouchat a důvěřovat si.

Najdi své předurčení, najdi v něm své naplnění a zcela se mu odevzdej. V průběhu života se může měnit. Stále se uč něčemu novému a neboj se začínat znovu od začátku.

Nejspíš tohle všechno zapomeneš.

Když budeš chtít, dokážeš si na toto poučení vždycky vzpomenout …

Zdroj :www.pronaladu.cz