Jak zvýšit své sebevědomí

6 cvičení zvyšujících sebevědomí

Určitě každý z nás si vybaví okamžik, kdy chtěl nějak projevit svou iniciativu, něco udělat, nějak se projevit – a najednou couvnul. Obával se kritiky, posměšků, hádek, zkrátka toho, že vždycky se najdou lidé s jiným názorem a budou projevovat nesouhlas. Navíc ty projevy nesouhlasu nebývají vždycky korektní…

„Sednu si, že něco napíšu. Jenomže už předem vím, kolik připomínek to vyvolá. A nakonec si řeknu: „Radši to nechám být…“ – „Rád bych připravil seminář na jedno opravdu zajímavé téma, znalostí mám na to dost, jenže se bojím, že mi nikdo nepřijde. Prázdné židle… To by byl takový náraz, ze kterého se už nevzpamatuju a nikdy se do ničeho podobného nepustím…“ – „Když se budu ucházet o místo zástupce, budou zkoumat, jestli vyhovuju požadavkům. A co když zjistí, že nevyhovuju? Co když se to všichni dozvědí?“

Pokud vás rozhodí kritika, nedokážete čelit útoku a zdá se vám, že jste věčně nedoceněni, nejspíš nemáte dost sebejistoty a vaše sebevědomí kolísá. Jak nabýt jistoty, jak získat pevné sebevědomí a co nás dokáže těchto důležitých opor zbavit?

Jistota a sebevědomí v člověku narůstají vlivem bezvýhradné rodičovské lásky a přijetí. Jestliže rodiče berou a milují své dítě takové, jaké je, bude si dítě jisté, že je důležité a cenné už proto, že je člověk a existuje.
 

Rodiče, kteří dítě jen kritizují a srážejí, chválit dokážou jenom jakési superúspěchy a ustavičně dítě v jeho neprospěch srovnávají s někým jiným, v něm formují nejisté sebevědomí, a hledání podpory v názorech jiných lidí.

Pro dítě rodiče představují velmi důležitý vzor, na jejich chvále, na jejich schválení toho, co a jak dělá, je závislé. Za špatné chování ho mohou potrestat, vzít mu hračky, nebo ho zavrhnout. Je velmi pravděpodobné, že dítě, které bylo v dětství trestáno za chování, které bylo z pohledu rodičů špatné, se bude bát názoru jiných lidí, třeba i docela cizích. Bude velmi citlivé na kritiku – natolik, jako kdyby mu mohla reálně uškodit. Strach z hodnocení, často podvědomý, se objevuje čistě automaticky.

Co nám pomůže zvýšit sebejistotu?

– Seznam vítězství. Vybavte si a sepište všechny, i drobné životní epizody, z nichž jste vyšli jako vítěz, jako ten, kdo vyhrál. Je to důkaz vaší hodnoty, vašeho významu pro tento svět.

– Příběhy síly. Vzpomeňte si na podrobnosti konkrétního příběhu svého vítězství. Popište ho ve všech detailech, fyzicky pociťte tu sílu a znovu ji do svého těla integrujte.

– Přepsané dětství. Napište jinou historii svého dětství, takovou, v níž jste měli milující rodiče, a všechno bylo skvělé.
– Hodný rodič. Zvolte si ideálního rodiče (maminku nebo tatínka, jehož lásky jste v dětství neměli dostatek), ať už ze známých nebo vymyšlených osobností. Napište si jeho jménem dopis plný podpory.

 Ochránce. Vymyslete si ochrannou postavu. Je jedno, jestli to bude lev, drak, nebo Godzilla. Budete-li pociťovat před něčím obavy, berte ji s sebou.

– Sebejistá postava – nejlepší cvičení k vybudování sebejistoty. V jaké situaci pociťujete nejistotu? Která z vám známých postav by se v podobné situaci cítila jako ryba ve vodě? Staňte se tou postavou. Vybavte si přesně, jak vypadá, jak se pohybuje, jak hovoří. Vůbec to nemusí být člověk, může to být zvíře nebo nějaká fantastická postava. Vtělte se do ní, jako to dělají herci. Uvědomte si ji ve svém vlastním těle. Všímáte si změn? Zpomalte a soustřeďte se: kde ve vašem těle se uvolnily svaly, kde cítíte teplo, zpevnění, vibrace? Uvědomte si ty pocity a posilujte je prostřednictvím volného, hlubokého dechu. Chápete už, že ta sebejistá bytost je energeticky jiná, než vy? Přitáhněte si a zabudujte ty rozdíly. Zvláště užitečné je, dokážete-li si představit, kde v těle sídlí jistota a sebevědomí a prostřednictvím dechu tuto oblast rozšiřovat. Snažte se energií toho místa zaplnit celé tělo. Dýchejte zvolna a zhluboka a prožijte ve stavu jistoty několik hodin. Mluvte s lidmi, všimněte si nových prvků ve vašem vztahu. Jsem si jista, že se setkáte s bonusy, které jste dříve neznali. Obnovujte tento stav ve vlastním těle pokaždé, když budete potřebovat posílit sebejistotu.

Zdroj:ProNaládu.cz