HLEDEJME PRAVDU VŽDY JEN V NÁS

"Každý, kdo se ocitne ve vašem životě - od těch, které pokládáte za své přátele nebo partnery, až po ty, které pokládáte za své nepřátele nebo cizí lidi - k vám přichází na základě vašich 'vibračních požadavků'. Nezvete k sobě jen konkrétní osoby, ale i určité charakterové rysy. Hodně lidí to obtížně chápe, protože různé osoby v jejich životě mají hodně nežádoucích rysů. Tvrdí, že by si přece nikdy nepřáli, aby do jejich života přišlo něco nepříjemného. Jsou totiž přesvědčení, že 'přát si' znamená 'chtít něco'. Jenže my pod pojmem 'přát si' rozumíme 'vysílat odpovídající vibrace'.

Víme, že hodně vašich vztahů nebo zážitků jste si do života nepřitáhli záměrně. Většinu věcí si totiž přitahujete omylem. Proto je nutné pochopit, že dostáváte to, na co myslíte, tedy to, co chcete, nebo naopak nechcete. Neustálé přemýšlení o nežádoucích věcech k vám přitahuje tomu odpovídající zážitky; lze říci, že si o ně říkáte. To je zákon přitažlivosti.

Vztahy mají na svědomí téměř všechny rozpory ve vašem životě. Mají na svědomí vaše problémy, ale i ty nejkrásnější zážitky. Především jsou však vaše vztahy základem vašeho růstu, a proto lze říci, že vaše vztahy mají v jakékoli chvíli potenciál způsobit vám radost i bolest. Styky s druhými, vzájemné prolínání a spoluvytváření vztahů nesmírně obohacuje vaše individuální zážitky. Vaše největší radost i největší žal pramení z vašich vztahů. Nad tím, zda budete zažívat radost nebo žal, však máte větší moc, než si myslíte."

- z knihy Klíč ke všem vztahům, Esther a Jerry Hicks