Hádky a nedorozumnění

Hádky a nedorozumění jsou normální součástí mezilidských vztahů. V každém vztahu jsou dva partneři se svými bolístkami a citlivými místy, kterých se čas od času ten druhý dotkne. Veškeré takové situace přitom slouží k vyléčení srdcí obou partnerů, k jejich růstu a k posílení jejich vzájemného vztahu, nejedná-li se o opravdu závažný problém, kvůli kterému by vztah neměl pokračovat.

Dochází-li mezi vámi k občasnému nesouladu a ke vzniku situací sloužících k léčení srdcí, je to známka toho, že jste si spolu opravdu blízcí. Lidé, kteří si blízcí nejsou, se navzájem neotevírají natolik, aby se odvážili druhému ukázat sami sebe v celé své lidskosti, tedy nejen s dobrými, ale i se stinnými stránkami. Když se takto otevíráte a poznáváte se i se svými méně příjemnými vlastnostmi, je to znamení toho, že váš vztah je pevný a že vám oběma poskytuje dostatek bezpečí pro to, abyste se mohli otevřít. A to je velmi pozitivní! Važte si toho, že vám druhý člověk natolik věří, že vám ukazuje i to, co by před jinými skrýval! Neznamená to, že si jeho chování musíte nechat líbit, nebo že byste měli trpět něčí bezohlednost. Je však dobré uvědomit si, že když si vzájemně poskytujete prostředí, v němž se můžete otevřít a ukázat i ty části sebe samých, které do té doby zůstávaly skryté a nemilované, jedná se o známku důvěry a vztahu, který vám poskytuje pevné zázemí pro vaše léčení a růst.

Važte si těch, kdo s vámi zůstávají a milují vás i přes vaše osobnostní stíny, a stejně tak i vy poskytněte jim možnost být sami sebou i s méně příjemnými vlastnostmi. Pokud vám opravdu záměrně neubližují nebo pokud nemáte mezi sebou problém, jenž by vám vskutku neumožňoval ve vztahu setrvat, oceňte možnost mít vztah, v němž si s druhou osobou můžete být natolik blízko, že si dokonce ukazujete i své nepříjemné stránky! Naučíte-li se přijímat jeden druhého s láskou a úctou i přes své lidské nedostatky, váš vztah i vy sami budete růst a otevírat se ještě větší lásce a přijetí. Mít kvalitní vztah neznamená, že se v něm nikdy nebudete hádat nebo že se jeden druhého nikdy nijak nedotknete, ale že v něm budete mít natolik bezpečnou atmosféru a oporu, abyste si navzájem umožnili objevovat a léčit všechna nevyléčená místa ve svém srdci, rozvíjet své nejlepší stránky a poznávat, milovat, přijímat a usměrňovat ty méně příjemné."