Gándhí

Devět rad Mahátmy Gándhího s nimiž by se měl seznámit každý

 

        1.Změňte sami sebe

«Jestli si přeješ, aby se svět změnil, staň se sám tou změnou.»

Změníte-li své myšlenky, změní se i vaše city a skutky. A díky tomu se změní svět okolo vás. Nejenom proto, že se na okolí budete dívat prizmatem nových citů a myšlenek, ale také proto, že vnitřní proměna vám umožní jednat tak, jak byste nejednali, dokud jste vycházeli ze starého způsobu myšlení.

 

2. Získejte nad sebou kontrolu
«Bez mého souhlasu mi nikdo nemůže uškodit.»

To, co cítíte a jak na to reagujete, závisí vždycky na vás samých. Třebaže existují určité šablony chování v různých typech situací, ve většině případů si vybíráte sami, co si budete myslet a co cítit ve vztahu prakticky k čemukoli.

 

3. Odpusťte a zapomeňte
«Slabý nikdy neodpouští. Odpuštění je příznakem síly.»
«Princip „oko za oko“ by mohl oslepit celý svět.“»

Zlo nelze porazit zlem. Jak napovídá předchozí rada, sami si vybíráte, jak se k čemu zachovat. Budete-li se stále častěji uchylovat právě k takovému způsobu myšlení, dokážete ragovat na události tak, jak je to pro vás i jiné lidi nejprospěšnější.
 

4. Žijte v přítomnosti

«Netoužím předpovídat budoucnost. Starám se o přítomnost. Bůh mě nevybavil uměním řídit to, co bude.»

Nejlepší způsob, jak překonat vnitřní odpor, který nám často brání jednat, je setrvat v přítomnosti.

Proč? Když žijete přítomností, neznepokojujete se tím, co bude potom, protože víte, že to v žádném případě nemůžete ovlivnit. Neochota jednat, která vzniká ze strachu před budoucími následky nebo na základě vzpomínek na minulé nezdary, ztratí sílu. Jednání je snazší, stejně jako soustředění na přítomnou chvíli a možnost ukázat se z té nejlepší stránky.

 

5. Jsme jenom lidé

«Prohlašuji, že jsem jen obyčejný člověk, kterému je dáno se mýlit stejně, jako jinému smrtelníkovi. Mám však dostatek pokory, abych přiznal své chyby a vrátil se zpět.»

«Není příliš moudré být přesvědčen o své moudrosti . Nesmíme zapomínat, že silnější může projevit slabost, а moudřejší se může dopustit chyby.»

Když si někoho začínáte idealizovat, pak i když třeba dosáhl vynikajících výsledků, riskujete, že začnete sami sebe od něj oddělovat. Můžete mít pocit, že na rozdíl od něj nikdy nedokážete dosáhnout podobných úspěchů právě proto, že se dotyčný od vás tolik odlišuje. Proto je velmi důležité nikdy nezapomínat na to, že každý z nás je obyčejný člověk, bez ohledu na to, jakého postavení v životě dosáhl.

 

6. Buďte vytrvalí

«Nejprve si vás nevšímají, pak se vám smějí, potom s vámi bojují a nakonec zvítězíte.“

Buďte houževnatí. Časem nepřijetí kolem vás začne slábnout a nakonec zmizí úplně. Zeslábne také váš vlastní vnitřní odpor a tendence vyčerpat sami sebe, které vás stále strhávají zpět a brání vám, abyste se měnili. Ujasněte si, co skutečně rádi děláte. To vám umožní získat vnitřní motivaci k novým a novým krokům vpřed.
 

7. Hledejte v lidech dobro a pomáhejte jim

«Počítám jenom s tím dobrým v člověku. Sám nejsem bez hříchu, proto se necítím oprávněn věnovat pozornost chybám druhých.«

«Velikost člověka vidíme nejlépe podle toho, nakolik pomáhá štěstí svých bližních.«

8. Buďte harmoničtí, upřímní a zůstaňte sami sebou

 

«Když to, co si myslíte, říkáte a děláte, je v souladu, přichází štěstí.»

Toto je nejlepší rada, jak zlepšit způsob svého jednání. Musíme být upřímní k druhým. Když myšlenky, slova i činy jsou v souladu, pociťuje člověk velikou vnitřní radost. Cítí příliv sil a uspokojení sebou samým.

 

9. Nepřestávejte růst a rozvíjet se

«Neustálý vývoj je zákonem života. Člověk, který se ustavičně snaží držet pevně stanovených názorů, přivádí sám sebe do špatného postavení.

Své návyky můžete vždycky změnit, stejně jako přehodnotit svůj pohled na nějakou věc. Člověk zkrátka dosahuje hlubšího poznání sebe sama i okolního světa.