AFRIMACE

"Informací, které k vám každý den proudí, je nespočetné množství a je důležité, abyste nepřijímali za pravdu všechno, co si přečtete nebo vyposlechnete. Pravda může být pro každého člověka jiná a pro jeho život může být důležitější jiné chápání věcí než u ostatních lidí. Budete-li číst, sledovat či poslouchat nějaké informace, dobře si všímejte svých pocitů - zda s poselstvím souzníte či nikoli. Někdy se mohou podávané informace jevit jako zcela pravdivé a strašně důležité, a přitom může jít jen o osobní dojem daného člověka, který nemusí mít vůbec nic společného se skutečností. Někdy vypadají informace tak odborně a tak znalecky, že je automaticky přijímáte jako fakta. Nicméně ne vždy to musí být tak, jak je to popisováno. Pokud si nejste něčím jistí, vždycky je dobré zjistit si o daném tématu více informací a udělat si vlastní názor, s nímž souzníte. Informací je opravdu hodně, některé jsou pravdivé, některé jsou nepravdivé, ale přesvědčivé, a jiné jsou pravdivé jen v jistém slova smyslu, anebo jen za určitých okolností. Je v pořádku se ptát na vysvětlení, když něčemu nerozumíte. Je v pořádku odmítnout věřit něčemu, co se vám nepozdává nebo co vám připadá jako pokus o manipulaci nebo vyvolání strachu či paniky. Důvěřujte svým vnitřním pocitům a svou víru či přesvědčení zakládejte výhradně na té pravdě, s níž dokonale souzníte a která vás naplňuje klidem a mírem. Pro každého může být pravdou něco jiného. Neberte tedy druhým jejich přesvědčení, ale držte se pevně toho svého, které je pravdivé pro vás. Jste-li v souladu se svými vnitřními pocity, snadno poznáte, kde pravda je a kde není. Neposuzujte toto své vnímání logikou, neboť vaše vnitřní vedení není na logice založeno a mnohdy přesahuje možnosti chápání lidského rozumu. 

Vaše duše ví, kudy potřebujete jít, a tak jí důvěřujte a nechte se jí vést, ať už vám bude říkat "Ano, tudy běž, tohle udělej, to je správně!" anebo "Ne, toto není dobrá cesta, tohle nedělej, tohle není dobré!" Nenechte se tahat za nos strachem či nejistotou. Místo toho se spolehněte na to, že vaše Božské vnitřní vedení vám vždy dává jasně najevo, co je pro vás to pravé."

(Poselství andělů, M.T.)