5 důležitých vět

5 stejně důležitých vět jako „Miluji Tě„

Miluji Tě“ je jedna z nejkrásnějších vět, které můžeme od svých blízkých uslyšet a sami jim je vyslovit. Pro někoho je velmi těžké říct „Miluji Tě“. Někdo vyslovuje své pocity hluboké lásky jinými slovy nebo skutky. Každý člověk na světě se pro svůj vnitřní pocit štěstí potřebuje cítit milovaný, a tak mě napadlo, že se s vámi podělím o další možná slova, která vaši milovaní moc rádi uslyší a upevní se tak vaše vztahy, na kterých stojí vše v našich životech. Nezapomínejte říkat milující věty častěji, usmát se, pohladit nebo obejmout a láskyplně konat, neboť skutky jsou hlasitější než slova. A to nejen vůči svým nejbližším, ale vůči všemu živému kolem vás.

Chci Tvůj úspěch

 Ač se to nezdá, závist dokáže dojít dál, než bychom si byli často ochotni připustit. Kolik z nás dokáže připustit, že přeje milovaným osobám naplnění všech jejich snů a cílů, i když to bude znamenat méně času pro nás? Pokud budeme opravdu chtít a přát to nejlepší druhým, může se toto láskyplné konání stát základem pro vztah „silného a respektující ho se páru“. Můžete pracovat na dosažení společných snů, podporovat se v nich, držet se, když bude jeden vyčerpaný a obráceně. Člověk sám toho zmůže jen velmi málo, klíčem ke štěstí je spolupráce, nikoli konkurence.

Minulost je minulost

 Všichni děláme chyby a někdy říkáme hloupé věci. Žijte v přítomném okamžiku. Nechejte věci z minulosti za sebou a spadne z vás velké břemeno. Nechejte svou emocionální inteligenci upozornit vás, že něco není v pořádku, bez potřeby vracet se k traumatům minulosti a oživovat v sobě již mnohokrát prožité emoce. To samé umožněte i lidem kolem sebe. Bez věčných návratů k minulým událostem, se budete moci oprostit od negativních pocitů a začít žít to, co si sami zvolíte. Rozhodnutí cítit se lépe je jen na vás a rozhodně velmi prospěje také všem lidem ve vaší přítomnosti.  

 Miluji se

 Základem každého vztahu je vztah, který máme sami se sebou. Nejde o nějaké přehnané sebevědomí. Důležité je přijmout sebe sama – to, jací jsme po fyzické, mentální i spirituální stránce, stejně tak jako vše, co k nám náleží, jak žijeme, jaké máme vztahy, práci a pocit ze života. Pracujte na vztahu k sobě a vaše vztahy k druhým se začnou měnit, stejně tak jako vše, co chcete změnit. Nebudete potřebovat druhé k tomu, abyste mohli posoudit, kým jste a jak se máte cítit. A dejte také prostor svým nejbližším vyjádřit se, být takoví, jací jsou oni. Vzájemný hluboký respekt je klíčem ke klidu a pohodě vašich vztahů.

Zvládneme to

Ve spolupráci je síla a proto je vzrušující dosahovat cílů společně. Ať už se jedná o společné podnikání nebo zvládání obtížných životních situací, víra v úspěch pozvedne náladu víc než cokoliv. Věřte, že každý na světě se potýká s nejrůznějšími těžkými zkouškami a problémy a čím míříte výše, tím jsou zkoušky a překážky větší. Jen ti nejzdatnější a nejodvážnější dosáhnou svých snů, i když budou pěkně obouchaní. Nic není zadarmo a ve dvou se to lépe táhne, jak se říká. Vyjádřete podporu svému partnerovi nebo nejbližším a vlijete tak do žil vašich vztahů novou energii, která vám velmi pomůže vše zvládnout.

 Děkuji Ti

 Tato slova říkáme tak často, že nám mohou připadat jako nevýznamné každodenní gesto, někdo je zas neříká skoro vůbec a to je velká škoda, neboť nic nestojí a udělají vašim milovaným velkou radost. Pokud nejsou pronášena automaticky, ale upřímně, mají velkou moc. Není nad poděkování za společnost, pomoc, lásku a podporu, kterou vám partner nabízí a prokazuje vším, čím je a vším co koná, za zkušenosti a výzvy, jež spolu sdílíte a díky nimž jste, kým jste. Slova díků řečená po těžkém dni, smažou vše, co by ve vás mohlo negativně přetrvávat do dne dalšího, upevní váš vztah a zvedne sebe hodnotu vás obou.