15 VĚCÍ, ZA KTERÉ NEMÁ SMYSL SE OMLOUVAT

Často se omlouváme čistě jen pro pocit, co by si o nás druzí lidé mohli pomyslet, nebo proto, že jejich city nadřazujeme svým vlastním potřebám. V životě ovšem vzniká množství situací, kdy omluvy nutné nejsou.

Povíme si teď o 15 případech, kdy není třeba se omlouvat, i když jste si nejprve mysleli něco jiného.

1. Stop omluvám za lásku

Radujte se z toho, že umíte mít rádi. Na světě je spousta lidí, kteří se milovat někoho prostě bojí. Není důležité, koho jste si zamilovali, ani to, zda vaše city jsou opětovány. Skutečnost, že jste schopni lásky – to je to, co je důležité.

2. Konec omluv za slovo „ne“

Vědomí vlastních mezí je symptomem sebeúcty. Pokud víte, že nemůžete odvést plných sto procent výkonu a řeknete proto „ne“, nemusíte se za to nikdy omlouvat. Umění říci „ne“ je znakem dobrého vedoucího.

3. Neomlouvejte se za vlastní sny

Váš život patří pouze vám a prožijete-li ho s pocitem lítosti, bude to jen důsledek vaší volby. Nikdy se neomlouvejte, že jdete za svým snem, protože právě váš sen je tím, co vás dělá takovým, jakým jste. Člověk svůj život skutečně naplní právě tehdy, když své sny mění ve skutečnost. Jinak prožije život v prázdném snění.

4. Skoncujte s omluvami za čas vyhrazený pro sebe

Harmonický, šťastný a úspěšný život můžeme vést pouze tehdy, umíme-li si vyhradit čas také pro sebe. Nezapomínejte na své potřeby a na svá přání. Určitý čas musíme věnovat tomu, co dělá radost právě nám.

5. Neomlouvejme za to, co je pro vás důležité

Nikdy se neciťte provinile za to, co je pro vás důležité. Snažte se vždycky řídit svým žebříčkem hodnot. Je-li pro vás něco prioritou, znamená to, že je to důležité. Lidé, kteří skutečně stojí o to, aby vám v životě byli nablízku, vaši volbu přijmou.
6. Dost omluv za ukončení škodlivých vztahů

Nemá smysl omlouvat se za to, že opouštíte někoho, kdo vám způsobil bolest. Pochopení, že nezdravý vztah jen ubírá energii a táhne nás dolů, je prvním krokem k úspěchu. Važte si sami sebe, vyhledávejte společnost lidí, kteří vám pomáhají se zlepšovat a jít vpřed.

7. Přestaňte s omluvami za vlastní nedokonalost

Nedokonalost je to, co nás dělá krásnými a jedinečnými. Je to něco, co musíme přijmout jako součást sebe sama. Nikdy se neomlouvejte za vlastnosti, které vás dělají nedokonale dokonalými.

8. Žádné omluvy za naše vlastní hodnoty

Nikdy se neomlouvejte za to, co pro vás představuje hodnotu,  za svoje morální standardy,  náboženskou příslušnost nebo duchovní směřování. Vůdcové se nikdy neomlouvají za to, v co věří.

9. Stopku omluvám za to, že neznáte odpověď

Učte se po celý život a nikdy nezestárnete. Nikdy nelitujte setkání s někým, od koho se můžete něčemu naučit. Být schopen přiznat, že něco neznám, je znakem síly a skromnosti.

10. Konec s omluvami za vysoká očekávání

Neomlouvejte se druhým za to, že od nich očekáváte totéž, co od sebe. Mít vysoké nároky znamená pouze to, že nám na jiných záleží natolik, že od nich očekáváme to nejlepší.

11. Zanechte omluv za to, že o sebe pečujete

Nikdy se neomlouvejte za péči o sebe sama. Jestliže si kupujeme něco opravdu kvalitního, zvyšujeme svou sebeúctu. Šťastní a úspěšní lidé znají své potřeby i důležitost jejich uspokojení.

12. Konec omluvám za jiné

Každý sám je odpovědný za své chování a jednání. Neomlouvejme se tedy za jiné, i když máme pocit, že by s námi mohli být spojováni.

13. Neomlouvejte se za svůj způsob projevu

Nikdy se neomlouvejte za to, že neznáte například kroky nějakého tance, nebo že snad špatně tančíte a jste mimo rytmus. Prostě tančete po svém! Radost z tance stojí za trochu rozpaků.

14. Konec omluv za odkládanou odpověď

Úspěšný člověk chápe, že pořadí priorit nutně ovlivňuje rychlost odpovědí na dopisy, maily nebo telefonní hovory. Nikdy neomlouvejte samozřejmý fakt, že ze všeho nejdříve odpovídáte na to nejdůležitější.

15. Nikdy se neomlouvejte za pravdu

Silní lidé mluví pravdu. Nikdy se za svoji sílu neomlouvejte. I když je pravda nepříjemná, je čestnost mnohem důležitější než dočasná bolest, kterou snad může způsobit. Buďte poctiví sami k sobě a nedělejte si hlavu s tím, co si o vás mohou jiní pomyslet. Přehnané pocity viny a omluvy s nimi spojené jenom srážejí sebeúctu. Omlouvejte se pouze tehdy, když se skutečně dopustíte chyby.

Zdroj:proNáladu.cz