10 vlastností ženy, které jí pomáhají být šťastnou....

10 vlastností ženy, která plně převzala moc nad svojí silou

Zpětvzetí svojí síly se v každém okamžiku cesty odráží na její rozhodnosti. Pokud my, jako ženy, budeme při svých rozhodnutích vycházet z naší vnitřní síly, pak budeme vytvářet lepší život a tím přispívat k posílení celého rodu.

Pojďme se podívat na 10 vlastností ženy, která plně převzala moc nad svoji silou.

 

1) Převzala zodpovědnost za svůj život

Žena, která je ve své síle, ví, že k získání moci nad svou vnitřní silou musela přijmout i všechny svoje temné stránky. Neustále se léčí, učí se a roste po celou dobu své životní cesty. Odkrývá limitující přesvědčení, své strachy a sabotující vzorce, které by ji držely na místě.

Léčí svá zranění z minulosti, protože ví, že pokud to neudělá, budou nevědomě dál ovlivňovat její život. Uvolňuje nezdravé vzorce ze své rodové linie. Zpochybňuje svoje podvědomé společenské příběhy, které omezovaly ženskou úlohu ve světě.

Jak toto využít v životě: Všimni si, kdy jednáš ze strachu a limitujících přesvědčení nebo pro naplnění touhy někoho jiného. Dej si výzvu, že se budeš rozhodovat jinak, nově. Najdi si podporu a způsoby léčení, které potřebuješ. Může to vypadat náročně, ale se správnými prostředky a způsoby, které Tě podpoří, to bude stát za to.

 

2) Tvoří svoje vlastní pravidla

Tyto ženy ví, že jsou autorkami vlastních zkušeností. Když léčíš a čistíš svoje staré programy, přesvědčení a vzorce, které nejsou tvojí nejvyšší pravdou, vytváříš tím prostor pro to, co je skutečně tvoje, co jsi TY.

Jak toto použít v životě: Rozhodni se, kým chceš být a čím chceš přispívat světu. Víš, že jsi hodna toho, abys měla vše, po čem toužíš. Víš, že je tvé přirozené právo žít v prosperitě, překypovat zdravím a být obklopena láskou.

Je tvé přirozené právo žít ve svobodném, mírumilovném a vzkvétajícím světě. My, ženy, víme, jak toto vytvořit, jen v to potřebujeme prvně věřit. Nezapomeň, že jsme Tvůrkyně, dárkyně života a že máme sílu stvoření v našich dělohách. Využij toho!

3) Uctívá samu sebe

Tyto ženy uctívají a milují samy sebe. Váží si svého těla a svého měsíčního cyklu. 

Jak to využít v životě: Jsi drahocenná. Tvoje tělo je zázrak. Tvůj cyklus je dar. Jsi nádherná bytost. Obdivuj svoji fyzickou krásu! Buď vděčná za to, že tvé tělo může být v harmonii s přirozeným cyklem. Buď hrdá na to, že jsi žena a užívej si tyto dary.

Můžeš uctít sebe a své tělo prostřednictvím pozitivních změn týkajících se výživy, které zvýší tvou vitalitu. Jez jídlo, po kterém se cítíš lehce, plná energie a silná. Cvič. Věnuj svůj čas pobytu v přírodě. Odpočívej, když jsi unavená nebo když menstruuješ. Buď šťastná ve svém těle skrze tanec a vědomý dotek. Říkej si komplimenty před zrcadlem, vytvoř sebeláskový rituál nebo napiš milující dopis sama sobě.

 

4) Naslouchá svému vnitřnímu kompasu

Tato žena naslouchá, mluví a jedná podle svého vnitřního vedení. Věří své intuici a nebojí se ji uplatnit. Ona neříká: “Já nevím.”protože ona VÍ. Stále komunikuje se svým srdcem, svojí dělohou a se svým tělem. Naučila se cítit, kdy je to či ono pravda a kdy ne. Někdy její vnitřní vědění přichází ve formě slov, jindy ve formě pocitů. Ví, že jakkoliv jemné toto šeptání může být, její vnitřní hlas jí vždy řekne, co se děje.

Jak to využít v životě: Naslouchej svému vnitřnímu hlasu a on ti řekne, čemu máš dát svůj čas a energii a kdy se vyslovit. Věř intuici svého těla a inspiracím. A když tě něco otevírá, inspiruje a vzrušuje, dělej to! Pokud se v něčem, co děláš, cítíš stažená nebo uzavřená, je to jasné znamení, že je v tom potřeba udělat změnu.

 

5) Cení si svých vášní

Tyto ženy si cení svých vášní tak moc, že tvoří strukturu jejich života ve všech jeho částech. Ony vědí, že jsou hodny žít inspirovaný a naplněný život, a to je vede k tomu takový život vytvářet.

Jak to využít v životě: Dělej to, co miluješ, a ne to, co nemiluješ. Pořád! Žádné výmluvy! To platí pro partnerské vztahy, práci, koníčky, atd. Tvůj diář a život by měl odrážet tvoje vášně, hodnoty a cíle. Buď trpělivá, protože je to nepřetržitý vyvíjející se proces.

Věř, že tvůj nejvyšší záměr vždy bují z tvé největší vášně a nenech nikoho, aby tě přesvědčil o něčem jiném. Víš, že Vesmír tě podporuje v hledání tvé největší radosti a ty, že jsi hodna této podpory! Sdílej svoje vášně se světem…. jsou tvým největším darem a přispěním této planetě.

 

6) Vybírá si naplňující vztahy

Tyto ženy se obklopují velmi kvalitními lidmi, kteří je skutečně vnímají a podporují jejich nejvyšší dobro.

Jak to využít v životě: Uč ostatní, jak s tebou mají zacházet a určuj si, v jaké míře jim dovolíš zasahovat do svého života. Vyber si život, ve kterém je radost, svoboda a který žiješ podle svého. Vybírej si partnerské, přátelské a obchodní vztahy, ve kterých se cítíš být vnímána a oceňována.

Obklopuj se lidmi, kteří v tebe věří, odkryj svoje největší kvality, podporuj svoje sny. Zasloužíš si být spokojená. Pokud tě tvůj partnerský vztah nenaplňuje, udělej, co je potřeba, aby se to změnilo.

Najdi si stejně smýšlející lidi, kteří tě mohou ocenit pro to, kdo jsi a co přinášíš světu. Možná potřebuješ vykročit ze své komfortním zóny ukončením vztahu, odchodem z práce, setkáním s novými lidmi nebo přestěhováním na jiné místo. Pokud ano, mluv o tom.

7) Postaví se za to, v co věří

Tato žena ví, co znamená a vědí to i všichni ostatní. Postaví se za to, v co věří. Reprezentuje své poslání a její život je toho jasným důkazem.

Jak to využít v životě: Nejsi obětí okolností, tak se postav za to, co je pro tebe důležité! Říkej svoji pravdu a určuj si hranice, abys ochránila to, čeho si ceníš. Může to být např. určování hranic ve tvém časovém harmonogramu, ve tvém vztahu nebo ve tvé práci. Můžeš prosazovat to, v co věříš nebo se můžeš pustit do vlastního podnikání. Vytváříme si vlastní pravidla, vzpomínáš?

 

8) Pracuje na vztahu se svým strachem

Tyto ženy jsou odvážné, ale neznamená to, že nikdy nemají strach. Jeden fanoušek se zeptal Indie Arie (americké soulové zpěvačky), jak to dělá, a její odpověď zněla: “Pokaždé jsem měla strach, ale i tak jsem do toho šla.”

Jak to využít v životě: Chce to odvahu, aby ses dostala na hranici svých horních limitů a stále posouvala tuto hranici výš a výš. Chce to odvahu setkat se se svým stínem, riskovat, dělat věci sama nebo požádat o pomoc.

Měj soucit pro tu svojí část sebe sama, která má strach. Zeptej se sama sebe, co nejhoršího by se mohlo stát, kdybys to udělala (většinou se to totiž nakonec nestane). Řekni si, že ať bude výsledek jakýkoliv, stejně do toho půjdeš. Čím láskyplněji přijmeš, ale zároveň vyzveš svůj strach, tím menší strach pak budeš mít. Udělej to!

9) Pomáhá ostatním ženám být plně v jejich síle

Nejsilnější jsme tehdy, když jsme spolu a podporujeme se navzájem. Jeden z nejčastějších sociálních mýtů je, že ostatní ženy jsou naše konkurence a že krása a úspěch ostatních žen nás nějakým způsobem ohrožují.

TO JE LEŽ!!!

Závist pochází z pocitu nedostatku, který je ovšem iluzí. Je zde dostatek času i prostoru, aby zářila každá z nás. Jsme výjimečné každá svým způsobem a nikdo jiný nás nemůže ohrozit svojí jedinečností, protože každá z nás je jedinečná svými vlastními talenty a svou krásou.

Jak to využít v životě: Když pocítíš závist kvůli nějaké ženě, uvědom si, že je jen zrcadlem tvých vlastních neprojevených vlastností. Pokud jsi je ještě neobjevila, vnitřně jí poděkuj za to, že ti ukázala, že jsou možné i pro tebe.  Čím více naše sestry září a jsou úspěšné, tím více můžeme zářit také.

 

Povzbuzuj ostatní ženy a pomáhej jim objevit jejich největší potenciál. Vzájemná podpora a péče je to nejlepší, co pro sebe můžeme navzájem udělat. Choď na místa, kde se budeš potkávat s novými ženami, vytvoř skupinu žen, které se budou scházet a podporovat se nebo udělej cokoliv, k čemu se cítíš být volána. Když se spojíme dohromady na podporu sesterství, nic není nemožné.

10) Dopřává si potěšení

Tyto ženy ví, že jsou hodny, aby dostávaly obrovské množství potěšení v různých formách. Dovolují si mít potěšení z dobrého jídla, z vlastní smyslnosti, ze svého těla, z dobré knihy, z krásného oblečení, ze západu slunce nebo z kytice růží. Vybírají si vztahy, kde jsou oceňovány, opečovávány a které přináší více potěšení do jejich života.

Jak to využít v životě: Zjisti, jak moc jsi ochotná přijímat od života a najdi příjemné způsoby, jak rozvinout svoji schopnost přijímat potěšení.

 Zdroj:Naila Leigh(přeložila Lucy Majkus, spoluzakladatelka projektu www.HarmonickýVztah.cz a www.ProbudVSobeBohyni.cz, korektury textu Lea Nerudová